galerie    dírkové komory    pinholedesigner    odkazy    kdo jsem

   
Dírková komora - fotografie, informace, PinholeDesigner, ...


TOPlist
PinholeDesigner

Okno programu pro výpočet optimálního průměru dírky a optimální obrazové vzdálenosti.


PinholeDesigner

Okno programu pro výpočet expozice.

 

PINHOLEDESIGNER 2.0

PinholeDesigner je program pro Windows, jehož cílem je usnadnit výpočty pro návrh a používání dírkové komory. Mezi hlavní funkce programu patří výpočet optimálního průměru dírky a výpočet expozičních časů pro dírkovou komoru.

Možnosti programu:

–   výpočet optimálního průměru dírky
–   výpočet optimální obrazové vzdálenosti
–   výpočet clony pro danou kombinaci dírky a obrazové vzdálenosti
–   výpočet násobku expozice pro čas naměřený při cloně 22
–   výpočet expozice pro danou clonu dírkové komory
–   výpočet prodloužení expozičního času v důsledku Schwarzschildova jevu pro řadu běžně používaných citlivých materiálů
–   uložení tabulky expozičních časů ve formátu Microsoft Excel, nebo jako textový soubor
–   výpočet obrazového úhlu a jeho grafické znázornění
–   výpočet měřítka zobrazení a velikosti předmětu na citlivém materiálu
–   výpočet zonální mřížky s volitelným počtem zón
–   výpočet clony pro zonální mřížku
–   uložení zonální mřížky ve formátu Adobe PDF
–   převod milimetrů na palce a zpět


Stáhnout PinholeDesigner