galerie    dírkové komory    pinholedesigner    odkazy    kdo jsem

Dírková komora - fotografie, informace, PinholeDesigner, ...


 
PinholeDesigner
 

Okno programu pro výpočet optimálního průměru dírky a optimální obrazové vzdálenosti.