galerie    dírkové komory    pinholedesigner    odkazy    kdo jsem

Dírková komora - fotografie, informace, PinholeDesigner, ...


 
 

Fotografie pořízená papírovou dírkovou komorou Dirkon. Poměrně velká neostrost je způsobena tím, že dírka je také v papíru, přesně podle návodu.